Dataset

Geomorfologie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 10-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert. Het gaat hierbij niet alleen om natuurlijke (aardkundige) aspecten maar juist ook over de cultuurhistorische aspecten. De provincie heeft opdracht gegeven tot het maken van een geomorfologische kaart, omdat de uitvoering van het omgevingsbeleid in het kader van de nieuwe RO-wetgeving meer bij de gemeenten en beheerorganisaties komt te liggen en het daarmee de bedoeling is dat deze partijen over de goede en bruikbare kennis beschikken bij planvorming in de groene ruimte.

Contactinformatie
Naam: Team Milieu, Bodem en Energie, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_MILIEU_BOBES_GEOMORF_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Geomorfologie

GBI_MILIEU_BOBES_GEOMORF_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Geomorfologie