Dataset

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 13-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de Nederlandse emissies van koolstofdioxide (CO2) en de overige broeikasgassen (lachgas (N2O), methaan (CH4) en fluorhoudende gassen). Het gaat hier om emissiecijfers uitgesplitst naar zes klimaatsectoren (Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Gebouwde omgeving, Landbouw en Landgebruik), zoals gebruikt binnen het Nederlandse Klimaatakkoord, en conform de internationaal vastgestelde IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de wetenschappelijke kennis rondom klimaatverandering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e Kwartaal 2019

Status van de cijfers: De cijfers horend bij de vier kwartalen van 2022 hebben een voorlopige status, net als het jaarcijfer van 2022. Ook de eerste twee kwartalen van 2023 hebben een voorlopige status. De vier kwartalen van 2019, 2020 en 2021 en de jaarcijfers van 2019, 2020 en 2021 hebben een definitieve status. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen worden alle emissiecijfers jaarlijks opnieuw berekend (ook die met een definitieve status, conform IPCC voorschriften), zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de herberekening kunnen worden meegenomen. De jaarlijkse herberekening gebeurt op het moment dat het 4e kwartaal van het recentste verslagjaar gepubliceerd wordt (midden maart).

Wijzigingen per 13 september 2023: De cijfers horend bij het tweede kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Ook zijn de cijfers horend bij het eerste kwartaal van 2023 en het jaarcijfer van 2022 (en de vier onderliggende kwartalen) iets herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe voorlopige kwartaalcijfers worden twee en een halve maand na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84979NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84979NED

Emissies broeikasgassen, IPCC Klimaatsector, kwartalen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84979NED

Emissies broeikasgassen, IPCC Klimaatsector, kwartalen