Dataset

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau. De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekent dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel. Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar. Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar: 2017 tot en met 2022.

Status van de cijfers: 2017 tm 2020: Definitieve cijfers. 2021: Nader voorlopige cijfers. 2022: Voorlopige cijfers

Wijzigingen per november 2023: Bij enkele aandelen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 was in de update van september 2023 op sommige plaatsen de ‘0’ uit het cijfer weggevallen. Het aandeel 10,1 was bijvoorbeeld foutief weergegeven als 1,1. Deze aandelen zijn gecorrigeerd.

Wijzigingen per september 2023: De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Cijfers over 2021 hebben de nader voorlopige status gekregen en 2020 cijfers zijn definitief geworden. Voor alle jaren is een nieuwe categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? 3e kwartaal 2024 komen de volgende cijfers, 2021 definitieve cijfers. 2022 nader voorlopige cijfers. 2023 voorlopige cijfers.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84948NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84948NED

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84948NED

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, regio