Dataset

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau. De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekent dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel. Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar. Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar: 2017 tot en met 2022.

Status van de cijfers: 2017 tm 2020: Definitieve cijfers. 2021: Nader voorlopige cijfers. 2022: Voorlopige cijfers

Wijzigingen per november 2023: Bij enkele aandelen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 was in de update van september 2023 op sommige plaatsen de ‘0’ uit het cijfer weggevallen. Het aandeel 10,1 was bijvoorbeeld foutief weergegeven als 1,1. Deze aandelen zijn gecorrigeerd.

Wijzigingen per september 2023: De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Cijfers over 2021 hebben de nader voorlopige status gekregen en 2020 cijfers zijn definitief geworden. Voor alle jaren is een nieuwe categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? 3e kwartaal 2024 komen de volgende cijfers, 2021 definitieve cijfers. 2022 nader voorlopige cijfers. 2023 voorlopige cijfers.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84948NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84948NED

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84948NED

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, regio