type-icon

Dataset

Nationaal park Drentsche Aa

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa is als Nationaal Park aangewezen. Dit is van het brongebied 'Hart van Drenthe' tot de benedenloop in het Groningse deel. Het Nationaal Park Drentsche Aa heeft internationaal zeldzame en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale parken moeten behouden blijven, duurzaam worden beheerd en waar mogelijk worden versterkt. Ook zijn samenhang, toegankelijkheid en beleefbaarheid belangrijke kernbegrippen. Uitgangspunt is dat de nationale parken zich sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden en worden versterkt. De ambities in de Drentsche Aa dragen bij aan een robuust natuur- en watersysteem als schone bron voor drinkwaterwinning en het versterken van de uitwerking ruimtelijke kwaliteit.

Contactinformatie
Naam: Team Plattelandsontwikkeling, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_LNDSCHP_NATPARK_DRAA_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Nationaal park Drentsche Aa

GBI_LNDSCHP_NATPARK_DRAA_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Nationaal park Drentsche Aa