Dataset

Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deelgebieden Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa

Na een beschrijving van de relevante gebiedskenmerken van het beekdallandschap van de Drentsche Aa (hoofdstuk 2), wordt het belang van herstel van het ecohydrologisch systeem in relatie tot de voorliggende opgaven besproken (hoofdstuk 3). Daaropvolgend zijn in dit hoofdstuk de uitgangspunten voor functies en waarden opgenomen en is de werkwijze beschreven die is gebruikt bij de integrale invulling van opgaven. Hoofdstuk 4 geeft een generieke visie op invulling van de opgaven. Voor het gehele beekdal van de Drentsche Aa worden de keuzes voor natuur en landschap op hoofdlijnen aangegeven en onderbouwd. Ook worden de inrichtingsmogelijkheden voor het waterbeheer benoemd en wordt een indicatie gegeven van de haalbaarheid en gewenste fasering. Wat betreft de haalbaarheid staan we stil bij de mogelijkheden voor uitvoering van opgaven binnen de Natura 2000-beheerplanperiode (korte termijn) en de mogelijkheden voor invulling van opgaven op de lange termijn. In hoofdstuk 5 zijn deze keuzes voor veertien onderscheiden DEELGEBIEDEN (deze dataset) uitgewerkt. Per deelgebied wordt een korte landschapsecologische beschrijving gegeven, gevolgd door een visie op de mogelijkheden voor de gebiedspecifieke invulling van opgaven. Ook hier is onderscheid gemaakt tussen de mogelijkheden op korte en die op lange termijn. De visies per deelgebied zijn afzonderlijk leesbaar.

In deze inrichtingsvisie kiezen we niet voor het 'landschappelijke beekdal' waarvan de grenzen worden bepaald door de huidige ruimtelijke grens tussen beekdal en omringende veldgronden of essen, maar voor het 'aardkundige beekdal' waarin de waterhuishouding de grenzen bepaalt.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/67a4893a77e64d1c833579150356119f/info/thumbnail/thumbnail1651587159137.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_NAT_DRAA_DEELGEBIEDEN_V/MapServer/WMSServer

Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa

esri:Inrichtingsvisie_beekdalen_Drentsche_Aa

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_NAT_DRAA_DEELGEBIEDEN_V/MapServer/WFSServer

Inrichtingsvisie_beekdalen_Drentsche_Aa