Dataset

Habitatkaarten AERIUS

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Combinatie van habitattypenkaarten en Leefgebiedkaarten zoals die opgesteld zijn voor de Natura 2000 gebieden op basis van de aanwezige waarden. Hierbij wordt rekening gehouden met het aanwijzingsbesluit en de aanvullende verplichtingen zoals opgenomen in de Vogel- en Habitatrichtlijn zoals overeengekomen met de EU. De kaart vormt de basis voor het rekenprogramma AERIUS.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/529beadf552c46b1a1e80b6a453c8f71/info/thumbnail/thumbnail1651650793162.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_NAT_HABITATTYP_N2000_2020_V/MapServer/WMSServer

Habitatkaarten AERIUS

esri:Habitatkaarten_AERIUS

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_NAT_HABITATTYP_N2000_2020_V/MapServer/WFSServer

Habitatkaarten_AERIUS