Dataset

Habitatkaarten AERIUS

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Combinatie van habitattypenkaarten en Leefgebiedkaarten zoals die opgesteld zijn voor de Natura 2000 gebieden op basis van de aanwezige waarden. Hierbij wordt rekening gehouden met het aanwijzingsbesluit en de aanvullende verplichtingen zoals opgenomen in de Vogel- en Habitatrichtlijn zoals overeengekomen met de EU. De kaart vormt de basis voor het rekenprogramma AERIUS.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/529beadf552c46b1a1e80b6a453c8f71/info/thumbnail/thumbnail1651650793162.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_NAT_HABITATTYP_N2000_2020_V/MapServer/WMSServer

Habitatkaarten AERIUS

esri:Habitatkaarten_AERIUS

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_NAT_HABITATTYP_N2000_2020_V/MapServer/WFSServer

Habitatkaarten_AERIUS