Dataset

AERIUS relevante habitatkartering (historisch archief)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 07/09/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen uit de voorgaande release binnen een Natura2000-bied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2022, uitgaande van de beleidsmatig vastgestelde voorwaarden voor relevantie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://data.rivm.nl/meta/srv/api/records/48b9eefd-5237-4ba2-99d2-253955bf9785/attachments/voorbeeldweergave_relevant_habitats.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

base_geometries:relevant_habitats

OGC:WFS Publiek domein

https://connect2022.aerius.nl/opendata/wfs?request=getCapabilities

accessPoint

Documentation

AERIUS website

HTML Publiek domein
Download: https://www.aerius.nl/nl/handboeken

AERIUS website met verantwoording van gebruikte data en methoden.