Dataset

Natura 2000 habitatkarteringen T0

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat alle T0 habitatkarteringen voor de Natura 2000 gebieden die (deels) in de provincie Utrecht liggen. Voor de gebieden waar de provincie Utrecht voortouwnemer van is zijn de T0 versies opgenomen die naar de NDVH geupload zijn. Voor de gebieden Rijntakken, Lingegebied & Diefdijk Zuid en Oostelijke Vechtplassen (waar Utrecht geen voortouwnemer van is) zijn de T0 karteringen die in de NDVH aanwezig waren opgenomen. Voor het gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck is de T0 versie die bij ons bekend is opgenomen (deze was nog niet aanwezig in de NDVH op het moment van samenstellen van de dataset).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_beleid/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Natura_2000_habitatkarteringen_T0
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Natura_2000_habitatkarteringen_T0

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_beleid/wfs

OGC:WFS

Natura_2000_habitatkarteringen_T0

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_beleid/wms

OGC:WMS

Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/1195ba9e-4f6d-423f-94a1-31a5c8aed3bf

landingpage