type-icon

Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Gebiedsgericht grondwaterbeheer. De beschikbaarheid van voldoende grondwater van goede kwaliteit is een nationaal belang. Provincies dienen als coördinerend bestuursorgaan daar uitvoering aan te geven. Wij richten ons op het oplossen van de knelpunten en bedreigingen die er zijn met betrekking tot grond- en oppervlaktewater en proberen de regeldruk en kosten die daarmee samenhangen te verlagen. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV18_K10_GEBGERICHT_GWBEH_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Omgevingsvisie 2018 - Gebiedsgericht grondwaterbeheer

GBI_AOV18_K10_GEBGERICHT_GWBEH_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Omgevingsvisie 2018 - Gebiedsgericht grondwaterbeheer