Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Gebiedsgericht grondwaterbeheer. De beschikbaarheid van voldoende grondwater van goede kwaliteit is een nationaal belang. Provincies dienen als coördinerend bestuursorgaan daar uitvoering aan te geven. Wij richten ons op het oplossen van de knelpunten en bedreigingen die er zijn met betrekking tot grond- en oppervlaktewater en proberen de regeldruk en kosten die daarmee samenhangen te verlagen. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/3a8760aff7ea4db398dac893e88aaba2/info/thumbnail/thumbnail1651583953279.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_AOV18_K10_GEBGERICHT_GWBEH_V/MapServer/WMSServer

Omgevingsvisie 2018 - Gebiedsgericht grondwaterbeheer

esri:Omgevingsvisie_2018_-_Gebiedsgericht_grondwaterbeheer

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_AOV18_K10_GEBGERICHT_GWBEH_V/MapServer/WFSServer

Omgevingsvisie_2018_-_Gebiedsgericht_grondwaterbeheer