Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Gebiedsgericht grondwaterbeheer. De beschikbaarheid van voldoende grondwater van goede kwaliteit is een nationaal belang. Provincies dienen als coördinerend bestuursorgaan daar uitvoering aan te geven. Wij richten ons op het oplossen van de knelpunten en bedreigingen die er zijn met betrekking tot grond- en oppervlaktewater en proberen de regeldruk en kosten die daarmee samenhangen te verlagen. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/3a8760aff7ea4db398dac893e88aaba2/info/thumbnail/thumbnail1651583953279.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_AOV18_K10_GEBGERICHT_GWBEH_V/MapServer/WMSServer

Omgevingsvisie 2018 - Gebiedsgericht grondwaterbeheer

esri:Omgevingsvisie_2018_-_Gebiedsgericht_grondwaterbeheer

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_AOV18_K10_GEBGERICHT_GWBEH_V/MapServer/WFSServer

Omgevingsvisie_2018_-_Gebiedsgericht_grondwaterbeheer