Dataset

Gebiedsgericht grondwaterbeheer (OGV, 2010) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand geeft een schets van de gebieden met gebiedsgericht grondwaterbeheer weer, zoals aangegeven op kaart 11 (Grondwater) van de Omgevingsvisie, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010. Voor Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel wordt ingezet op het benutten van grondwater voor economische activiteiten warmte en koude uit grondwater en waterkwaliteit op maat. Het stedelijk gebied in Noord-Drenthe lijkt vanwege mogelijke effecten op de natuur minder geschikt voor grootschalig gebruik van grondwater voor bedrijfseconomische activiteiten, maar wel voor grootschalige toepassing van warmte-koude opslag (WKO).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/documenten/metadata/thumbs/GBI.OGV_K11_GEBGERICHT_GWBEHEER_V.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads