type-icon

Dataset

Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Drenthe
Bijgewerkt 20/02/2021
License Publiek domein
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Gebiedsgericht grondwaterbeheer.Voorkeurlocaties voor een samenhangende aanpak van grondwateraspecten in stedelijk gebied, zoals grondwaterverontreiniging, warmte en koude opslag en grondwateroverlast. Komt voor in kaart 10: Grondwater.

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: http://www.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K10_GEBGERICHT_GWBEHEER_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K10_GEBGERICHT_GWBEHEER_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Omgevingsvisie 2014) (historie)