Dataset

Covid-19 gehandicaptenzorginstellingstatistieken naar veiligheidsregio per datum

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

For English, see below

Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen gegevens over besmettingen in de gehandicaptenzorg meer rapporteren.

Dit bestand bevat de volgende aantallen: -(aantal nieuw gemelde) positief geteste bewoners van gehandicaptenzorginstellingen*, naar veiligheidsregio, per datum van de positieve testuitslag -(aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden bewoners van gehandicaptenzorginstellingen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. -(aantal) (op)nieuw besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. -(totaal) besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020).

  • Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een gehandicaptenzorginstelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als bewoner van een gehandicaptenzorginstelling indien deze volgens de gegevens in OSIRIS: • Woonachtig is in een ‘woonvoorziening voor gehandicapten’. Een persoon waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kan toegewezen worden als bewoner van een gehandicaptenzorginstelling indien de persoon: • ‘Gehandicaptenzorginstelling’ als locatie van de besmetting heeft en geen zorgmedewerker is. OF • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kan worden aan een gehandicaptenzorginstelling en geen zorgmedewerker is. De bijgewerkte lijst van bekende gehandicaptenzorginstellinglocaties is verkregen van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland op 03-12-2021 en bevat 2761 unieke 6 cijferige postcodes van gehandicaptenzorginstellinglocaties in Nederland. ** Bij datums vanaf 01-07-2020 wordt een gehandicaptenzorginstellinglocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer: • Het een bekende locatie van gehandicaptenzorginstellingen betreft en • Er tenminste 1 positief geteste gehandicaptenzorginstellingbewoner* is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden. Een besmettelijke periode van een gehandicaptenzorginstellinglocatie begint op de datum dat de eerste bewoner door het RIVM gemeld is en beëindigt 28 dagen na de eerste ziektedag van de bewoner die als laatste ziek is. Na 28 dagen zonder COVID-19 infecties kan een gehandicaptenzorginstellinglocatie opnieuw besmet worden.

Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio. Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is.

Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Dit versienummer wordt aangepast (+1) wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau. Ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl) wordt dan gewijzigd. Versie 2 update (25 januari 2022): • Een bijgewerkte lijst met bekende gehandicaptenzorginstellinglocaties van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland is ontvangen op 03-12-2021. Op 25-01-2022 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen. Versie 3 update (8 februari 2022): • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD Versie 4 update (24 maart 2022): • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Security_region_code voor meer informatie. Versie 5 update (1 september 2022): • Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. • Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de gehandicaptenzorginstellingstatistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum van de positieve testuitslag. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. • Voor [Total_new_infected_locations_reported] en [Total_infected_locations_reported] is dat de datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM.

Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022).

Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 besmette bewoners van een gehandicaptenzorginstelling is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft.

Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde bewoners van een gehandicaptenzorginstelling dat is overleden aan COVID-19 op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal bewoners van een gehandicaptenzorginstelling dat is overleden aan COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance omdat niet alle overleden patiënten getest worden en er geen wettelijke meldingsplicht geldt voor sterfte aan COVID-19. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft.

Total_new_infected_locations_reported: Het aantal gehandicaptenzorginstellinglocaties dat (op)nieuw met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported]. Dit betekent dus dat deze gehandicaptenzorginstellinglocaties een dag eerder (op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported - 1]) nog niet als besmet werden aangemerkt. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft en is de lijst met bekende gehandicaptenzorginstellingen waarschijnlijk niet volledig.

Total_infected_locations_reported: Het aantal gehandicaptenzorginstellinglocaties dat met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft en is de lijst met bekende gehandicaptenzorginstellingen waarschijnlijk niet volledig.

Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS.

In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Version: Bestaande uit een enkel geheel getal (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2. • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 3. • Total_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 7.


Covid-19 disability care institution statistics, by security region and date

As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, from January 1, 2023, we will no longer report data on infections among residents of care institutions for people with disabilities.

This file contains the following numbers: -Number of newly reported positively tested residents of disability care institutions*, by security region, per date of the positive test result -Number of newly reported deceased residents of disability care institutions* who tested positive, by Security region, by date on which the patient died.

  • Number of (re)infected disability care institution locations**, by Security region, as per the date on which the data were published by the RIVM. -(total) infected disability care institution locations**, by Security region, as per the date on which the data were published by the RIVM. The numbers concern COVID-19 reports since the registration of the (residential) institution in OSIRIS with effect from questionnaire 5 (01-07-2020).
  • For reports from 01-07-2020, it is recorded whether the patient lives in a disability care institutions. Reports from 01-07-2020 are regarded as residents of a disability care institution if, according to the data in OSIRIS they: • Live in a 'residential institution for people with disabilities'. A person whose residential institution/institution is not listed can be assigned as a resident of a disability care institution if the person: • Has ‘Disability care institution' as the location of the infection and is not a healthcare worker. OR • Based on the content of free text fields, a link can be made to a disability care institution and the person is not a care worker. The updated list of known disability care institution locations was obtained from the umbrella organization Patient Federation of the Netherlands on 03-12-2021 and contains 2761 unique 6-digit postal codes of disability care institution locations in the Netherlands. ** For dates from 01-07-2020, a disability care institution location is regarded as infected on a certain date, when: • It concerns a known location of care institutions for people with disabilities and • There is at least one resident of a disability care institution* who has tested positive and can be linked to this location on the basis of his 6-digit zip code. An infectious period of a disability care institution location starts on the date that the first resident is reported by the RIVM and ends 28 days after the first day of illness of the last resident who became sick. After 28 days without COVID-19 infections, a disability care institution location can become infected again.

The file is structured as follows: A set of records by date: • A record for each security region (including 'Unknown') in the Netherlands, even if there are no reports for the relevant security region. The numbers are then 0 (zero). • Security region is unknown when a record cannot be assigned to one unique security region. A date 01-01-1900 is also included in this file for statistics whose associated date is unknown.

The following describes how the variables are defined. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. This version number is adjusted (+1) when the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level. The corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl) is also changed. Version 2 update (January 25, 2022): • An updated list of known disability care institution locations from the umbrella organization Patient Federation of the Netherlands was received on 03-12-2021. This updated list went live on 25-01-2022. Version 3 update (February 8, 2022): • From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. From 8 February 2022, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the PHS Version 4 update (March 24, 2022): • In version 4 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the variable Security_region_code for more information. Version 5 update (September 1, 2022): • From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. • From September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic to October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday.

Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM.

Date_of_statistic_reported: The date used for reporting the disability care institution statistics. This can be different for each reported metric, namely: • For [Total_cases_reported] this is the date of the positive test result. • For [Total_deceased_reported] this is the date on which the patients died. • For [Total_new_infected_locations_reported] and [Total_infected_locations_reported] this is the date on which the numbers were published by the RIVM.

Security_region_code: Security region code. The code of the security region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the Security region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden- en West Brabant and Brabant-Noord Security regions, since the PHS and Security region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek Security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland Security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022).

Security_region_name: Security region name. Security Region Name is based on the Security Region Code. Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Total_cases_reported: The number of new COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 infected residents of a disability care institution is higher than the number of reports in surveillance because not everyone with a possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution.

Total_deceased_reported: The number of residents of a disability care institution reported to the PHS who died of COVID-19 on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of residents of a disability care institution who died of COVID-19 is higher than the number of reports in the surveillance because not all deceased patients are tested and there is no legal obligation to report deaths from COVID-19. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution.

Total_new_infected_locations_reported: The number of disability care institution locations that are (re)infected with COVID-19 based on COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS up to and including [Date_of_statistic_reported]. This means that these disability care institution locations were not yet regarded as infected a day earlier (based on COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS up to and including [Date_of_statistic_reported - 1]). The actual number of COVID-19 infected disability care institution locations is higher than the number of locations in surveillance because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution and the list of known disability care institutions is probably not complete.

Total_infected_locations_reported: The number of disability care institution locations infected with COVID-19 based on COVID-19 residents of a disability care institution reported to the PHS up to and including [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 infected disability care institution locations is higher than the number of locations in surveillance because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a resident of a disability care institution and the list of known disability care institutions is probably not complete.

Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the numbers based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system.

The CSV file uses a semicolon as a separator. There are no empty lines in the file. Below are the column names and the types of values in the CSV file: • Version: Consisting of a single whole number (integer). Is always filled for each row. Example: 2. • Date_of_report: Written in format YYYY-MM-DD HH:MM. Is always filled for each row. Example: 2020-10-16 10:00 AM. • Date_of_statistic_reported: Written in format YYYY-MM-DD. Is always filled for each row. Example: 2020-10-09. • Security_region_code: Consisting of 'VR' followed by two digits. Can also be empty if the region is unknown. Example: VR01. • Security_region_name: Consisting of a character string. Is always filled for each row. Example: Midden- en West Brabant. • Total_cases_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 12. • Total_deceased_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 3. • Total_infected_locations_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 7.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

COVID-19_gehandicaptenzorg.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_gehandicaptenzorg.csv

COVID-19_gehandicaptenzorg.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_gehandicaptenzorg.json

COVID-19_gehandicaptenzorg_tm_03102021.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_gehandicaptenzorg_tm_03102021.csv

COVID-19_gehandicaptenzorg_tm_03102021.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_gehandicaptenzorg_tm_03102021.json