type-icon

Dataset

Covid-19 gehandicaptenzorginstellingstatistieken naar veiligheidsregio per datum

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 20/02/2021
License Publiek domein
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Dit bestand bevat de volgende aantallen:

  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste bewoners van gehandicaptenzorginstellingen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens gemeld zijn aan de GGD.
  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden bewoners van gehandicaptenzorginstellingen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is.
  • (aantal) (op)nieuw besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM.
  • (totaal) besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM.

De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020).

* Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een gehandicaptenzorginstelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als bewoner van een gehandicaptenzorginstelling indien deze volgens de gegevens in OSIRIS:

• Woonachtig is in een ‘woonvoorziening voor gehandicapten’.

Een persoon waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kan toegewezen worden als bewoner van een gehandicaptenzorginstelling indien de persoon:

• ‘Gehandicaptenzorginstelling’ als locatie van de besmetting heeft en geen zorgmedewerker is.
OF
• Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kan worden aan een gehandicaptenzorginstelling en geen zorgmedewerker is.


De lijst van bekende gehandicaptenzorginstellingen is verkregen van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland op 24-03-2020 en bevat 2586 unieke 6 cijferige postcodes van gehandicaptenzorginstellinglocaties in Nederland.

** Bij datums vanaf 01-07-2020 wordt een gehandicaptenzorginstellinglocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer:

• Het een bekende locatie van gehandicaptenzorginstellingen betreft en
• Er tenminste 1 positief geteste gehandicaptenzorginstellingbewoner* is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden.

Een besmettelijke periode van een gehandicaptenzorginstellinglocatie begint op de datum dat de eerste bewoner door het RIVM gemeld is en beëindigt 28 dagen na de eerste ziektedag van de bewoner die als laatste ziek is. Na 28 dagen zonder COVID-19 infecties kan een gehandicaptenzorginstellinglocatie opnieuw besmet worden.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

Een set records per datum:

• Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul).
• Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio.

Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is.


Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd.

Beschrijving van de variabelen:

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de gehandicaptenzorginstellingstatistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk:
• Voor [Total_cases_reported] is dat de datum waarop de aantallen in OSIRIS zijn gemeld door de GGD.
• Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden.
• Voor [Total_new_infected_locations_reported] en [Total_infected_locations_reported] is dat de datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM.

Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid. Vanaf 7 januari 2021 is de veiligheidsregio in de volledige dataset samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: records uit de periode voordat de gemeente indeling werd gewijzigd (2020) zijn dan ingedeeld volgens de nieuwe indeling van 2021. De cijfers zijn hierdoor over de hele periode met elkaar te vergelijken.

Security_region_name: Veiligheidsregionaam.
Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 besmette bewoners van een gehandicaptenzorginstelling is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van ie...

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/EPI
Email: EPI-datamanagement@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/aa28b74d-7150-47bc-a7cb-98876e93381b/attachments/

Download

COVID-19_gehandicaptenzorg.csv

Download ZIP Publiek domein

download

COVID-19_gehandicaptenzorg.json

Download ZIP Publiek domein

download