Dataset

BRO - Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR) as-is

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat de gegevens over nederlands grondwatersamenstellingsonderzoek uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het betreft de resultaten van veld en laboratoriumonderzoek dat gericht is op grondwaterkwaliteit. Daarbij is een grondwatermonster gebruikt uit een monitoringbuis in een grondwatermonitoringput. Door regelmatig en gedurende een langere tijd de grondwatersamenstelling op verschillende plaatsen en dieptes te bepalen, wordt de kwalitatieve toestand van het grondwater gemonitord door nederlandse overheidsinstanties.

Landing page: http://www.dinoloket.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

BRO GAR ObjectSet GPKG

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/bzk/brogar/atom/v1_0/index.xml

accessPoint