Dataset

Deelname bevolkingsonderzoek; borst- baarmoeder- en darmkanker 2000-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel is stopgezet, kijk op Landelijke bevolkingsonderzoeken voor meer informatie.

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en geleverd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel is gemaakt voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg en bevat gegevens over de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals-, en darmkanker. Het deelnamepercentage per leeftijd of leeftijdsklasse wordt gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: Borstkanker: 2000 Baarmoederhalskanker: 2004 Darmkanker: 2014

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 14-09-2023:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Jaarlijks in april of mei.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50028NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50028NED

Baarmoederhalskanker, borstkanker, darmkanker Leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50028NED

Baarmoederhalskanker, borstkanker, darmkanker Leeftijd