Dataset

Mbo; studierendement, leerweg, opleiding, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel beschrijft welk aandeel van de instromers in een gegeven dossier binnen de nominale studietijd plus één jaar een diploma heeft behaald binnen hetzelfde dossier aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De cijfers kunnen uitgesplitst worden naar leerweg, opleiding (wel of niet zorg en welzijn), woonregio en studiejaar. Van de instromers binnen zorg en welzijn wordt aangegeven in welk dossier zij zijn ingestroomd. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), zie ook paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers: De cijfers over 2011/'12 tot en met 2021/'22 zijn definitief en de cijfers over 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De definitieve cijfers over 2021/'22 en de voorlopige cijfers over 2022/’23 zijn toegevoegd.

Aan de tabel zijn de volgende dossiers toegevoegd:

  • Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn
  • Zorgboerderij

Per 1 september 2022 is de RegioPlus-Arbeidsmarktregio Rijnstreek van naam gewijzigd: de nieuwe naam is “Rijn Gouwe”. Deze naamswijziging is in deze tabel teruggelegd in de tijd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2025 komen de definitieve cijfers over 2022/’23 en de voorlopige cijfers over 2023/'24 beschikbaar.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24105NED

Studierendement, opleiding, regio Studierendement, leerweg, opleiding, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24105NED

Studierendement, opleiding, regio Studierendement, leerweg, opleiding, regio