Dataset

Mbo; studierendement, leerweg, opleiding, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft welk aandeel van de instromers in een gegeven dossier binnen de nominale studietijd plus één jaar een diploma heeft behaald binnen hetzelfde dossier aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De cijfers kunnen uitgesplitst worden naar leerweg, opleiding (wel of niet zorg en welzijn), woonregio en studiejaar. Van de instromers binnen zorg en welzijn wordt aangegeven in welk dossier zij zijn ingestroomd. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), zie ook paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers: De cijfers over 2011/'12 tot en met 2021/'22 zijn definitief en de cijfers over 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De definitieve cijfers over 2021/'22 en de voorlopige cijfers over 2022/’23 zijn toegevoegd.

Aan de tabel zijn de volgende dossiers toegevoegd:

  • Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn
  • Zorgboerderij

Per 1 september 2022 is de RegioPlus-Arbeidsmarktregio Rijnstreek van naam gewijzigd: de nieuwe naam is “Rijn Gouwe”. Deze naamswijziging is in deze tabel teruggelegd in de tijd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2025 komen de definitieve cijfers over 2022/’23 en de voorlopige cijfers over 2023/'24 beschikbaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24105NED

Studierendement, opleiding, regio Studierendement, leerweg, opleiding, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24105NED

Studierendement, opleiding, regio Studierendement, leerweg, opleiding, regio