Dataset

Wo; studierendement, opleidingsvorm, studierichting 2010/'11-2018/'19

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft het aandeel gediplomeerden vanuit een instroom cohort 4 jaar eerder van deelnemers (studenten) aan het wetenschappelijk onderwijs (wo) en bevat specifieke gegevens over de opleidingsvorm en studierichting. Een diploma telt mee in het rendement als binnen dezelfde studierichting het diploma is behaald als waar de student gestart is. Alleen bachelor diploma’s worden als diploma geteld. Het rendement wordt niet naar regio uitgesplitst aangezien wo studenten relatief vaak zullen verhuizen in de tussenliggende periode. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers: De cijfers over 2010/'11 tot en met 2017/'18 zijn definitief en de cijfers over 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 maart 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 26 februari 2021: De cijfers van 2010 t/m 2018 zijn gecorrigeerd. Vanwege een foutieve sortering werd niet het juiste percentage getoond. Het verschil tussen de nieuwe en de oude cijfers bedraagt enkele procentpunten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24039NED

Wetenschappelijk onderwijs, wo, opleidingsvorm, Arbeidsmarkt en Zorg, AZW Studierendement, opleidingsvorm, studierichting

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24039NED

Wetenschappelijk onderwijs, wo, opleidingsvorm, Arbeidsmarkt en Zorg, AZW Studierendement, opleidingsvorm, studierichting