Dataset

Hbo; gemiddelde studieduur gediplomeerden, studierichting 1995/'96-2012/'13

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Higher education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de gemiddelde studieduur in maanden van de gediplomeerden in het hoger beroepsonderwijs die aan hun studie zijn begonnen aan een door de overheid bekostigde instelling naar diplomasoort, studierichting, vooropleiding, opleidingsvorm, herkomstgroepering en studiejaar.

Gegevens beschikbaar: Vanaf studiejaar 1995/'96 - 2012/'13.

Status van de cijfers: De cijfers over de studiejaren tot en met 2011/'12 zijn definitief en die over 2012/'13 zijn voorlopig.

Wijziging per 18 september 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71074ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71074ned

Hoger beroepsonderwijs; gemiddelde studieduur Vooropleiding, diplomasoort, studierichting

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71074ned

Hoger beroepsonderwijs; gemiddelde studieduur Vooropleiding, diplomasoort, studierichting