Dataset

HBO; gemiddelde studieduur van geslaagden naar herkomstgroepering

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Higher education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Studieduur bij het hoger beroepsonderwijs. Gegevens naar opleidingsvorm, duur, herkomstgroepering en geslacht 1995 - 2004 Gewijzigd op 02 april 2007. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71201ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71201ned

Studieduur bij het hoger beroepsonderwijs. Gegevens naar opleidingsvorm, duur, herkomstgroepering en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71201ned

Studieduur bij het hoger beroepsonderwijs. Gegevens naar opleidingsvorm, duur, herkomstgroepering en geslacht