Dataset

VO; geslaagden, onderwijssoort in detail

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de examens van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio.

Van de volgende leerlingen zijn geen examengegevens bekend:

  • leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat. Het CBS heeft geen gegevens over de examenuitslagen van de leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat deze niet in Nederland worden geregistreerd;
  • leerlingen binnen de Engelse Stroom. Het CBS heeft geen gegevens over de examenuitslagen van de leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat deze niet in Nederland worden geregistreerd;
  • leerlingen op een vrije school;
  • leerlingen in de assistentenopleiding van het vmbo en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs). Deze leerlingen leggen geen eindexamen af.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04 tot en met 2004/'05.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 mei 2014: Geen. Deze tabel zal niet worden voortgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82535NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82535NED

Geslaagden, geslaagden relatief Onderwijssoort, leerweg, sector, profiel, herkomstgroepering, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82535NED

Geslaagden, geslaagden relatief Onderwijssoort, leerweg, sector, profiel, herkomstgroepering, regio