Dataset

VO; geslaagden, onderwijssoort, regio in detail

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de examens van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar onderwijssoort en daarbinnen naar indicatie lwoo, herkomstgroepering en regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04 tot en met 2004/'05.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 mei 2014: Geen. Deze tabel zal niet worden voortgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82536NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82536NED

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio in detail

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82536NED

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio in detail