Dataset

Mbo; studierendement, leerweg, studierichting, regio 2011/'12-2018/'19

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft het aandeel gediplomeerden vanuit een instroom cohort 5 jaar eerder van deelnemers (studenten) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over de leerweg, studierichting en regio. Een diploma telt mee in het rendement als binnen dezelfde studierichting het diploma is behaald als waar de student gestart is. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Deze tabel Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers: De cijfers over 2011/'12 tot en met 2017/'18 zijn definitief en over 2018/'19 zijn de cijfers voorlopig.

Wijzigingen per 26 november 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24029NED

Middelbaar beroepsonderwijs, mbo, leerweg, Arbeidsmarkt en Zorg, AZW Studierichting, leerweg, regio, RegioPlus arbeidsmarktregio's

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24029NED

Middelbaar beroepsonderwijs, mbo, leerweg, Arbeidsmarkt en Zorg, AZW Studierichting, leerweg, regio, RegioPlus arbeidsmarktregio's