Dataset

Beroepsbevolking; binding arbeidsmarkt 2000-2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de binding met de arbeidsmarkt van de Nederlandse bevolking van 15 tot 65 jaar naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau. De bevolking is verdeeld over de werkzame, de werkloze en de niet beroepsbevolking. De niet beroepsbevolking is weer onderverdeeld in personen die wel twaalf uur of meer willen werken, maar niet gezocht hebben of niet beschikbaar waren, personen die niet willen werken en personen die niet kunnen werken. De indeling geeft de mate van binding aan de arbeidsmarkt weer. Voor de werkzame beroepsbevolking is de binding het grootst, voor personen die niet kunnen werken, het kleinst.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 februari 2015: De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal 2014 en het jaarcijfer 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71802ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71802ned

Beroepsbevolking, niet beroepsbevolking naar leeftijd, geslacht en onderwijsniveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71802ned

Beroepsbevolking, niet beroepsbevolking naar leeftijd, geslacht en onderwijsniveau