Dataset

Beroepsbevolking; binding arbeidsmarkt 2000-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de binding met de arbeidsmarkt van de Nederlandse bevolking van 15 tot 65 jaar naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau. De bevolking is verdeeld over de werkzame, de werkloze en de niet beroepsbevolking. De niet beroepsbevolking is weer onderverdeeld in personen die wel twaalf uur of meer willen werken, maar niet gezocht hebben of niet beschikbaar waren, personen die niet willen werken en personen die niet kunnen werken. De indeling geeft de mate van binding aan de arbeidsmarkt weer. Voor de werkzame beroepsbevolking is de binding het grootst, voor personen die niet kunnen werken, het kleinst.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 februari 2015: De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal 2014 en het jaarcijfer 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71802ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71802ned

Beroepsbevolking, niet beroepsbevolking naar leeftijd, geslacht en onderwijsniveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71802ned

Beroepsbevolking, niet beroepsbevolking naar leeftijd, geslacht en onderwijsniveau