Dataset

Moeders; binding met de arbeidsmarkt, 2001-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over de arbeidsdeelname, arbeidsduur en binding met de arbeidsmarkt van moeders van 15 tot 65 jaar met minstens een kind jonger dan 18 jaar in het huishouden. De gegevens worden uitgesplitst naar positie in het huishouden (alleenstaand versus lid van ouderpaar), leeftijd van de moeder en kind, opleidingsniveau, migratieachtergrond en burgerlijke staat (gehuwd, gescheiden, verweduwd en nooit gehuwd).

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 4 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71957ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71957ned

Arbeidsdeelname, arbeidsduur en arbeidsmotivatie bij moeders met een kind onder de 18 jaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71957ned

Arbeidsdeelname, arbeidsduur en arbeidsmotivatie bij moeders met een kind onder de 18 jaar