Dataset

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; gezondheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers over de gezondheid van de niet-werkzame bevolking in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2024: De jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in februari 2025.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85647NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85647NED

Niet werkzame bevolking, binding met de arbeidsmarkt Ervaren gezondheid, arbeidsbelemmering, geslacht, leeftijd, onderwijs

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85647NED

Niet werkzame bevolking, binding met de arbeidsmarkt Ervaren gezondheid, arbeidsbelemmering, geslacht, leeftijd, onderwijs