Dataset

Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de niet-werkzame bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) ingedeeld naar de mate van belemmering (sterk, licht of niet belemmerd) bij het verkrijgen van werk door een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en de kenmerken leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en de arbeidspositie beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021: De cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019 De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor alle perioden gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2021 verschijnen in februari 2022.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83930NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83930NED

Arbeidsbelemmering door langdurige ziekte, aandoening of handicap geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, binding met arbeidsmarkt

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83930NED

Arbeidsbelemmering door langdurige ziekte, aandoening of handicap geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, binding met arbeidsmarkt