Dataset

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal 2003-2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de werkloosheidsduur van werklozen van 15 tot 75 jaar per kwartaal. Er wordt een onderscheid gemaakt naar kort- en langdurig werklozen. Kortdurig werklozen zijn 0 tot 12 maanden werkloos en langdurig werklozen 12 maanden of meer werkloos. De cijfers in de tabel kunnen worden verbijzonderd naar geslacht en leeftijd.

De werkloosheidsduur betreft het aantal maanden dat een persoon werkloos is. Dit is bepaald op basis van:

  • het moment van zoeken naar werk en
  • het moment van beëindiging van de laatste baan. De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De jaarcijfers zijn het gemiddelde van vier kwartalen van het betreffende jaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 1e kwartaal tot en met 2019 3e kwartaal

Wijzigingen per 23 januari 2020 Geen, deze tabel wordt medio januari 2020 stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt medio januari 2020 opgevolgd door de tabel Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur persoonskenmerken.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83460NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83460NED

Langdurig werklozen, werkloosheidsduur werklozen, langdurig werkloos naar leeftijd en geslacht, werkloze ouderen, lang werkloos

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83460NED

Langdurig werklozen, werkloosheidsduur werklozen, langdurig werkloos naar leeftijd en geslacht, werkloze ouderen, lang werkloos