Dataset

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal 2003-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de werkloosheidsduur van werklozen van 15 tot 75 jaar per kwartaal. Er wordt een onderscheid gemaakt naar kort- en langdurig werklozen. Kortdurig werklozen zijn 0 tot 12 maanden werkloos en langdurig werklozen 12 maanden of meer werkloos. De cijfers in de tabel kunnen worden verbijzonderd naar geslacht en leeftijd.

De werkloosheidsduur betreft het aantal maanden dat een persoon werkloos is. Dit is bepaald op basis van:

  • het moment van zoeken naar werk en
  • het moment van beëindiging van de laatste baan. De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De jaarcijfers zijn het gemiddelde van vier kwartalen van het betreffende jaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 1e kwartaal tot en met 2019 3e kwartaal

Wijzigingen per 23 januari 2020 Geen, deze tabel wordt medio januari 2020 stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt medio januari 2020 opgevolgd door de tabel Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur persoonskenmerken.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83460NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83460NED

Langdurig werklozen, werkloosheidsduur werklozen, langdurig werkloos naar leeftijd en geslacht, werkloze ouderen, lang werkloos

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83460NED

Langdurig werklozen, werkloosheidsduur werklozen, langdurig werkloos naar leeftijd en geslacht, werkloze ouderen, lang werkloos