Dataset

Werklozen; werkloosheidsduur, 2001-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

De gegevens in deze tabel hebben betrekking op werkloosheidsduur. Werkloosheidsduur betreft het aantal maanden dat een persoon werkloos is. Op basis van de Enquête beroepsbevolking is vastgesteld welke personen behoren tot de werkloze beroepsbevolking en sinds welke maand deze personen werkloos zijn. De maand wanneer een persoon werkloos is geworden, is gebaseerd op de maand van de laatste baan (van 12 uur per week of meer van langer dan één jaar) of de maand van zoeken naar werk (van 12 uur of meer per week) of het moment van schoolverlaten.

De cijfers over het aantal langdurig werklozen zijn het resultaat van een eerste studie naar de mogelijkheden om te komen tot een afbakening van langdurig werkloosheid. Van de werklozen in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) is bekend wanneer ze zijn gestopt in de laatste baan, wanneer ze zijn gaan zoeken naar werk en het moment van schoolverlaten. Met deze gegevens kan worden achterhaald wanneer iemand werkloos is geworden; dit is de startdatum van werkloosheid. De werkloosheidsduur is het aantal maanden tussen de startdatum van werkloosheid tot en met de enqûetedatum. Deze studie maakt deel uit van een langer lopend onderzoek naar werkloosheidsduur in Nederland. Deze cijfers hebben daarom een voorlopig karakter en kunnen in een later stadium worden bijgesteld.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers De cijfers in deze publicatie zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71428ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71428ned

Werklozen Naar werkloosheidsduur en achtergrondkenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71428ned

Werklozen Naar werkloosheidsduur en achtergrondkenmerken