Dataset

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, regio 2001-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over de werkloosheidsduur van werklozen. Er wordt een onderscheid gemaakt naar werklozen die;

  • 0 tot 6 maanden,
  • 6 tot 12 maanden,
  • 12 tot 24 maanden,
  • 24 maanden of meer werkloos zijn. Hiermee is het mogelijk het aantal kort- en langdurig werklozen te bepalen. Kortdurig werklozen zijn 0 tot 12 maanden werkloos en langdurig werklozen 12 maanden of meer werkloos. De cijfers in de tabel kunnen worden verbijzonderd naar landsdeel en provincie.

De werkloosheidsduur betreft het aantal maanden dat een persoon werkloos is. Dit is bepaald op basis van:

  • het moment van zoeken naar werk en
  • het moment van beëindiging van de laatste baan. De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 april 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 februari 2015: De cijfers over 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81076ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81076ned

Werkloosheidsduur, langdurig werkloos, duur van werkloosheid regio, landsdeel, provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81076ned

Werkloosheidsduur, langdurig werkloos, duur van werkloosheid regio, landsdeel, provincie