type-icon

Dataset

Beroepsbevolking; regio's 1996-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u jaarcijfers over de arbeidsdeelname van de bevolking van 15 tot 65 jaar naar leeftijd, herkomst en onderwijsniveau en daarbij tevens uitgesplitst naar geslacht en verschillende regionale indelingen. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten. De gemeenten zijn ingedeeld naar de situatie op 1 januari 2013.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2013

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief. Alleen de gegevens over het onderwijsniveau in 2012 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 23 mei 2014:
De gegevens over 2013 zijn toegevoegd aan deze tabel.
Daarnaast werden gemeentes waarvan de bevolking van 15 tot 65 jaar kleiner was dan 15 duizend in de vorige versie van deze tabel niet gepubliceerd. Er was dan een puntje '.' zichtbaar.
In deze versie van de tabel is ervoor gekozen om deze totalen wel weer te geven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 23 mei 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71887ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71887ned

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71887ned

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en regio