Dataset

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken, 2012-2019

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau. In deze tabel staat het slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme, en ook om computercriminaliteit ofwel cybercrime. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, opleidingsniveau en ook voor het totaal. Daarnaast worden de cijfers naar leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau ook weergegeven voor vrouwen en mannen.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. De symmetrische 95% betrouwbaarheidsmarges zijn ook in de tabel opgenomen. Indien de marges lager dan 0 of hoger dan 100 uitkomen, worden deze afgekapt tot respectievelijk 0 of 100. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in de periode augustus tot en met november van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 22 januari 2020: De tabel is uitgebreid met het persoonskenmerk "positie in het huishouden". Daarnaast werden de onderwerpen "Bedreiging", "Mishandeling" en "Geweld met seksuele bedoelingen" voor de jaren 2012-2017 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26020NED

Slachtofferschap, bekendheid met dader, pleegplek geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en jaar.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26020NED

Slachtofferschap, bekendheid met dader, pleegplek geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en jaar.