Dataset

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Handel
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde en de bijdrage daaraan van exporteurs uitgesplitst naar de bedrijfskenmerken omvang, multinationaliteit, bedrijfstak en exportstatus.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012, met uitzondering van de reeks met onderscheid naar exportstatus. Deze is beschikbaar vanaf 2014.

Status van de cijfers: De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 november 2023: De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar; Door een technische oorzaak ontbreken de jaarmutaties over 2022.

Wijzigingen per 7 oktober 2022: De voorlopige cijfers van 2020 en 2021 met betrekking tot SBI2008 zijn toegevoegd, nieuwe cijfers over "Omvang zmkb en multinationals" voor de jaren 2012 tot en met 2021 zijn toegevoegd en de voorlopige cijfers "Uitvoerstatus" over 2019 tot en met 2021 zijn toegevoegd.

Vanwege een aanpassing van de definitie van het zelfstandig mkb zijn bedrijven die qua aantal werkzame personen binnen het zelfstandig mkb vallen, maar eveneens één of meerdere dochters in het buitenland hebben uit het zelfstandig mkb gehaald en aan het grootbedrijf toegevoegd. De cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van het Grootbedrijf, Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp), Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) en Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) over de jaren 2012-2019 zijn daarom aangepast. Daarnaast zijn ook de cijfers voor "Nederlandse multinationale onderneming" en "Geen multinationale onderneming" over de jaren 2012-2019 aangepast. Dit vanwege een methodeverbetering voor de bepaling van Nederlandse multinationals.

Wijzigingen per 22 december 2021: De cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van het Grootbedrijf, Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp), Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp), Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) en Buitenlandse multinationale ondernemingen over de jaren 2017 en 2018 zijn aangepast omdat die onterecht als definitief waren aangemerkt. Ook zijn de cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van Nederlandse multinationale ondernemingen en Geen multinationale ondernemingen aangepast over de jaren 2013-2014 en 2016-2018. Dit vanwege een opgeloste fout in de onderliggende brondata.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84747NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84747NED

Groei uitvoer en bijdrage aan totale groei uitvoer Bedrijfsgrootte, bedrijfstakken/branches SBI 2008, multinationaliteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84747NED

Groei uitvoer en bijdrage aan totale groei uitvoer Bedrijfsgrootte, bedrijfstakken/branches SBI 2008, multinationaliteit