Dataset

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstak (SBI 2008), kenmerken 2009-2020

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 07-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vrachtauto's en trekkers voor oplegger (vrachtvoertuigen) op naam van bedrijven naar bedrijfstakken (SBI 2008) en kenmerken van het voertuig. Hieronder vallen de leeftijd van het voertuig, het gewicht volle wagen, het laadvermogen, de milieuklasse en de breedte van het voertuig.

De cijfers hebben betrekking op vrachtvoertuigen met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:

  • vrachtvoertuigen die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad,
  • vrachtvoertuigen die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) vrachtvoertuigen op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 tot en met 2020

Status van de cijfers: De cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 7 september 2023: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstakken (SBI 2008), kenmerken voertuigen. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83528NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83528NED

Aantal vrachtauto’s en trekkers naar gewicht, leeftijd, milieuklasse, breedte en branche

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83528NED

Aantal vrachtauto’s en trekkers naar gewicht, leeftijd, milieuklasse, breedte en branche