Dataset

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW en het aantal installaties voor bedrijven en woningen van particulieren voor de jaren 2012-2019. Deze cijfers zijn uit te splitsen naar gemeente, provincie en landsdeel en vanaf 2018 ook naar subRES-regio (RES staat voor Regionale EnergieStrategie). De regionale indeling is voor alle jaren gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2019.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De gegevens tot en met 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2021: In de tabel waren een aantal cellen onterecht onderdrukt, deze worden nu alsnog vrijgegeven. Ook is een aantal dubbele registraties van installaties ontdekt en hersteld.

Wijzigingen per juni 2021: De cijfers voor 2019 zijn bijgesteld en definitief. Tussen de publicatie van de nadervoorlopige cijfers 2019** en de definitieve cijfers 2019 heeft er een verandering plaatsgevonden in de bronbestanden. Medio 2020 hebben de Netbeheerders het Productie Installatie Register (PIR) vervangen door de Centrale Registratie van Systeemelementen. (CERES). PIR en CERES zijn de belangrijkste bronnen van informatie over kleinere zonnestroominstallaties. Voor de definitieve cijfers over 2019 kon voor het eerst gebruik gemaakt worden van CERES. Installaties tot en met 2018 zijn gebaseerd op gegevens uit het PIR. Voor installaties vanaf installatiejaar 2019 zijn de gegevens afkomstig uit CERES. In alle gevallen geldt dat als een installatie zowel in PIR/CERES als in data van CertiQ voorkomt, de data van CertiQ gebruikt worden. CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen en bevat vooral, maar niet uitsluitend, grotere installaties.

Wijzigingen per 10 december 2020: Er is een nieuwe regio indeling toegevoegd. Dit zijn de sub regionale energiestrategie regio’s (sub RES regio’s). Door verandering van de indeling zijn cijfers van eerdere jaren ook gewijzigd. De cijfers voor 2019 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel zal in november 2021 afgesloten worden. In juni 2021 zijn de wijk- en buurtgegevens voor de definitieve cijfers 2019 gepubliceerd. In juli 2021 zijn de voorlopige cijfers over het opgestelde vermogen in 2020 in een nieuwe tabel beschikbaar gekomen. In deze nieuwe tabel zal voor elk rapportagejaar de gemeente indeling van dat jaar worden aangehouden.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84783NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84783NED

Aantal installaties en opgesteld vermogen zonnestroom Bedrijven en woningen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84783NED

Aantal installaties en opgesteld vermogen zonnestroom Bedrijven en woningen