Dataset

Covid-19 karakteristieken per casus landelijk

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 19-01-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Bestand: COVID-19_casus_landelijk Beschikbare formaten: .csv en .json Bronsysteem: OSIRIS Algemene Infectieziekten (AIZ) Beschrijving bestand:

Dit bestand bevat de volgende karakteristieken per positief geteste casus in Nederland: Datum voor statistiek, Leeftijdsgroep, Geslacht, Overlijden, Week van overlijden, Provincie, Meldende GGD

Het bestand is als volgt opgebouwd: Een record voor elke laboratorium bevestigde COVID-19 patiënt in Nederland, sinds de eerste COVID-19 melding in Nederland op 27/02/2020 (Datum voor statistiek kan eerder zijn). Het bestand wordt dagelijks om 16:00 ververst, op basis van de gegevens zoals op 10:00 uur die dag geregistreerd staan in het landelijk systeem voor meldingsplichtige infectieziekten (Osiris AIZ).

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (20 januari 2022):

  • In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer beschikbaar. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Date_file: Datum en tijd waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM

Date_statistics: Datum voor statistiek; eerste ziektedag, indien niet bekend, datum lab positief, indien niet bekend, melddatum aan GGD (formaat: jjjj-mm-dd)

Date_statistics_type: Soort datum die beschikbaar was voor datum voor de variabele "Datum voor statistiek", waarbij: DOO = Date of disease onset : Eerste ziektedag zoals gemeld door GGD. Let op: het is niet altijd bekend of deze eerste ziektedag ook echt al Covid-19 betrof. DPL = Date of first Positive Labresult : Datum van de (eerste) positieve labuitslag. DON = Date of Notification : Datum waarop de melding bij de GGD is binnengekomen.

Agegroup: Leeftijdsgroep bij leven; 0-9, 10-19, ..., 90+; bij overlijden <50, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+, Unknown = Onbekend

Sex: Geslacht; Unknown = Onbekend, Male = Man, Female = Vrouw

Province: Naam van de provincie (op basis van de verblijfplaats van de patiënt)

Deceased: Overlijden. Unknown = Onbekend, Yes = Ja, No = Nee

Week of Death : Week van overlijden. YYYYMM volgens ISO-week notatie (start op maandag t/m zondag)

Municipal_health_service: GGD die de melding heeft gedaan.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

download

ZIP Publiek domein

download

download

ZIP Publiek domein

download