type-icon

Dataset

Covid-19 karakteristieken per casus landelijk

Permanent linkCopied
Owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
License Publiek domein
Bijgewerkt 22/11/2020
Status Available
  • Description
  • Downloadable files (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Dit bestand bevat de volgende karakteristieken per positief geteste casus in Nederland:
Datum voor statistiek, Leeftijdsgroep, Geslacht, Ziekenhuisopname, Overlijden, Week van overlijden, Provincie, Meldende GGD

Het bestand is als volgt opgebouwd: Een record voor elke laboratorium bevestigde COVID-19 patiënt in Nederland, sinds de eerste COVID-19 melding in Nederland op 27/02/2020 (Datum voor statistiek kan eerder zijn). Het bestand wordt dagelijks om 16:00 ververst, op basis van de gegevens zoals op 10:00 uur die dag geregistreerd staan in het landelijk systeem voor meldingsplichtige infectieziekten (Osiris AIZ).

Beschrijving van de variabelen

Date_file: Datum en tijd waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM

Date_statistics: Datum voor statistiek; eerste ziektedag, indien niet bekend, datum lab positief, indien niet bekend, melddatum aan GGD (formaat: jjjj-mm-dd)

Date_statistics_type: Soort datum die beschikbaar was voor datum voor de variabele "Datum voor statistiek", waarbij:
DOO = Date of disease onset : Eerste ziektedag zoals gemeld door GGD. Let op: het is niet altijd bekend of deze eerste ziektedag ook echt al Covid-19 betrof.
DPL = Date of first Positive Labresult : Datum van de (eerste) positieve labuitslag.
DON = Date of Notification : Datum waarop de melding bij de GGD is binnengekomen.

Agegroup: Leeftijdsgroep bij leven; 0-9, 10-19, ..., 90+; bij overlijden <50, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+, Unknown = Onbekend

Sex: Geslacht; Unknown = Onbekend, Male = Man, Female = Vrouw

Province: Naam van de provincie (op basis van de verblijfplaats van de patiënt)

Hospital_admission: Ziekenhuisopname. Unknown = Onbekend, Yes = Ja, No = Nee
Vanaf 1 mei 2020 wordt uitgevraagd of de indicatie van de ziekenhuisopname Covid-19 gerelateerd was. Indien dit niet het geval was is de waarde van deze kolom "No".

Deceased: Overlijden. Unknown = Onbekend, Yes = Ja, No = Nee

Week of Death : Week van overlijden. YYYYMM volgens ISO-week notatie (start op maandag t/m zondag)

Municipal_health_service: GGD die de melding heeft gedaan.

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/EPI
Email: EPI-datamanagement@rivm.nl

Downloadable files

download

ZIP Publiek domein

download

download

ZIP Publiek domein

download