Dataset

Covid-19 karakteristieken per casus landelijk

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 11/14/2021 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat de volgende karakteristieken per positief geteste casus in Nederland: Datum voor statistiek, Leeftijdsgroep, Geslacht, Ziekenhuisopname, Overlijden, Week van overlijden, Provincie, Meldende GGD

Het bestand is als volgt opgebouwd: Een record voor elke laboratorium bevestigde COVID-19 patiënt in Nederland, sinds de eerste COVID-19 melding in Nederland op 27/02/2020 (Datum voor statistiek kan eerder zijn). Het bestand wordt dagelijks om 16:00 ververst, op basis van de gegevens zoals op 10:00 uur die dag geregistreerd staan in het landelijk systeem voor meldingsplichtige infectieziekten (Osiris AIZ).

Beschrijving van de variabelen

Date_file: Datum en tijd waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM

Date_statistics: Datum voor statistiek; eerste ziektedag, indien niet bekend, datum lab positief, indien niet bekend, melddatum aan GGD (formaat: jjjj-mm-dd)

Date_statistics_type: Soort datum die beschikbaar was voor datum voor de variabele "Datum voor statistiek", waarbij: DOO = Date of disease onset : Eerste ziektedag zoals gemeld door GGD. Let op: het is niet altijd bekend of deze eerste ziektedag ook echt al Covid-19 betrof. DPL = Date of first Positive Labresult : Datum van de (eerste) positieve labuitslag. DON = Date of Notification : Datum waarop de melding bij de GGD is binnengekomen.

Agegroup: Leeftijdsgroep bij leven; 0-9, 10-19, ..., 90+; bij overlijden <50, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+, Unknown = Onbekend

Sex: Geslacht; Unknown = Onbekend, Male = Man, Female = Vrouw

Province: Naam van de provincie (op basis van de verblijfplaats van de patiënt)

Hospital_admission: Door de GGD gemelde ziekenhuisopname. Unknown = Onbekend, Yes = Ja, No = Nee Vanaf 1 mei 2020 wordt uitgevraagd of de indicatie van de ziekenhuisopname Covid-19 gerelateerd was. Indien dit niet het geval was is de waarde van deze kolom "No". Tot 1 juni werden alleen ernstig zieke mensen getest, een groot deel van deze mensen was al, of werd kort daarna opgenomen. Hierdoor waren gedurende de eerste golf de door de GGD geregistreerde ziekenhuisopnames meer volledig. Per 1 juni kan iedereen zich laten testen en worden meer mensen in een vroeg stadium getest, hierdoor wordt de GGD niet altijd, of met vertraging, op de hoogte gebracht van een ziekenhuisopname. Daarom benoemt het RIVM sinds 6 oktober actief de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/4f4ad069-8f24-4fe8-b2a7-533ef27a899f) en neemt het RIVM deze cijfers als leidraad omdat dit meer volledig beeld geeft dan de door de GGD gemelde ziekenhuisopnames. Klik hier (https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-nieuw-gemelde-covid-19-besmettingen-stabiel) voor meer uitleg hierover.

Deceased: Overlijden. Unknown = Onbekend, Yes = Ja, No = Nee

Week of Death : Week van overlijden. YYYYMM volgens ISO-week notatie (start op maandag t/m zondag)

Municipal_health_service: GGD die de melding heeft gedaan.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

download

ZIP Publiek domein

download

download

ZIP Publiek domein

download