Dataset

Covid-19 karakteristieken per casus landelijk

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 08/08/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

For English, see below

Nederland heeft voor het SARS-CoV-2 virus (coronavirus) een endemische fase bereikt en de GGD teststraten zijn per 17 maart 2023 gesloten. Daardoor wordt de data vanaf 1 april 2023 niet meer bijgewerkt.

Bestand vanaf week 40, 2021: COVID-19_casus_landelijk Bestand tot en met week 39, 2021: COVID-19_casus_landelijk_tm Dit bestand wordt vanaf versie 5 niet meer geüpdatet (zie hieronder)

Beschikbare formaten: .csv en .json Bronsysteem: OSIRIS Algemene Infectieziekten (AIZ)

Beschrijving bestand: Dit bestand bevat de volgende karakteristieken per positief geteste casus in Nederland: Datum voor statistiek, Leeftijdsgroep, Geslacht, Overlijden, Week van overlijden, Provincie, Meldende GGD

Het bestand is als volgt opgebouwd: Een record voor elke laboratorium bevestigde COVID-19 patiënt in Nederland, sinds het begin van de pandemie. Vanaf 11 juli 2022 is deze data opgesplitst (zie beschrijving versie 5). Alleen het bestand vanaf week 40, 2021 wordt iedere dinsdag en vrijdag om 16:00 ververst, op basis van de gegevens zoals op 10:00 uur die dag geregistreerd staan in het landelijk systeem voor meldingsplichtige infectieziekten (Osiris AIZ). Het historische bestand (tot en met week 39, 2021) wordt vanaf 11 juli niet meer geüpdatet.

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (20 januari 2022):

  • In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer beschikbaar. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Versie 3 update (8 februari 2022)
  • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD Versie 4 update (24 maart 2022):
  • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipal_health_service voor meer informatie. Versie 5 update (11 juli 2022):
  • Vanaf 11 juli 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere werkdag geüpdatet. Versie 6 update (1 september 2022):
  • Vanaf 1 september 2022 wordt het tweede deel van de data (vanaf week 40 2021) niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Versie 7 update (3 januari 2023):
  • Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen overlijdens meer rapporteren en worden de kolommen [Deceased] en [Week of Death] niet meer aangevuld.

Date_file: Datum en tijd waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM

Date_statistics: Datum voor statistiek; eerste ziektedag, indien niet bekend, datum lab positief, indien niet bekend, melddatum aan GGD (formaat: jjjj-mm-dd)

Date_statistics_type: Soort datum die beschikbaar was voor datum voor de variabele "Datum voor statistiek", waarbij: DOO = Date of disease onset : Eerste ziektedag zoals gemeld door GGD. Let op: het is niet altijd bekend of deze eerste ziektedag ook echt al Covid-19 betrof. DPL = Date of first Positive Labresult : Datum van de (eerste) positieve labuitslag. DON = Date of Notification : Datum waarop de melding bij de GGD is binnengekomen.

Agegroup: Leeftijdsgroep bij leven; 0-9, 10-19, ..., 90+; bij overlijden <50, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+, Unknown = Onbekend

Sex: Geslacht; Unknown = Onbekend, Male = Man, Female = Vrouw

Province: Naam van de provincie (op basis van de verblijfplaats van de patiënt)

Deceased: Overlijden. Unknown = Onbekend, Yes = Ja, No = Nee. Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom leeg.

Week of Death : Week van overlijden. YYYYMM volgens ISO-week notatie (start op maandag t/m zondag). Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom leeg.

Municipal_health_servi...

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

download

ZIP Publiek domein

download

download

ZIP Publiek domein

download

download

ZIP Publiek domein

download

download

ZIP Publiek domein

download