type-icon

Dataset

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd. Het gaat hierbij alleen om ontslagwerkloosheid.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • migratieachtergrond;
  • regio.
    De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand. De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges, omdat de cijfers een mate van onzekerheid kennen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.
Over het jaar 2013 zijn geen cijfers van arbeidsmarktregio’s beschikbaar.

Status van de cijfers:
De cijfers van januari 2013 tot en met augustus 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 29 januari 2021:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van november 2020.
De cijfers van augustus 2020 zijn nader voorlopig geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in februari 2021.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84556NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84556NED

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84556NED

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, regio