type-icon

Dataset

Zwemwaterlocaties en zwemwaterkwaliteit - monsterpunten

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Interprovinciaal Overleg
Licentie Publiek domein
Bijgewerkt 28-11-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (4)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

De ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties worden jaarlijks, als ze geschikt bevonden zijn, door de provincies als zodanig aangewezen. Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) wordt het water op de zwemwaterlocaties circa elke 14 dagen gecontroleerd door de waterkwaliteitsbeheerder. In geval van bijzonderheden wordt dit via www.zwemwater.nl, NOS teletekst pagina 725 en ter plekke gecommuniceerd. De overheid raadt af om in andere wateren te zwemmen, omdat hiervan de veiligheid en waterkwaliteit niet onderzocht worden. De controle op de zwemwaterlocaties komt tot stand via een intensieve samenwerking tussen de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen en Rijkswaterstaat. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, grondwaterbescherming (Area management / restriction / regulation zones and reporting units) en voor Milieubewakingsvoorzieningen (Environmental monitoring facilities). Deze dataset betreft de monsterpunten

Contactinformatie
Naam: Landelijk functioneel beheerder CDS INSPIRE, Interprovinciaal Overleg
E-mail: inspire@gbo-provincies.nl
Website: http://www.ipo.nl

Webservice

EF.Monsterpunt

OGC:WMS Publiek domein

http://services.inspire-provincies.nl/EnvironmentalMonitoringFacilities/services/view_EF

OGC:WMS

app:Monster

OGC:WFS Publiek domein

http://services.inspire-provincies.nl/EnvironmentalMonitoringFacilities/services/download_EF

OGC:WFS

app:Monsterpunt

OGC:WFS Publiek domein

http://services.inspire-provincies.nl/EnvironmentalMonitoringFacilities/services/download_EF

OGC:WFS

app:Monsterresultaat

OGC:WFS Publiek domein

http://services.inspire-provincies.nl/EnvironmentalMonitoringFacilities/services/download_EF

OGC:WFS