Dataset

Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft de verkeersintensiteit van individuele rijkswegen buiten de bebouwde kom weer. De verkeersintensiteiten worden alle dagen van de week 24 uur per dag op vaste meetpunten elektronisch gemeten. De verkeersintensiteiten op weekdagen zijn uitgesplitst naar: landsdeel, provincie en Corop-gebieden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Maand- en jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 2011.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 december 2020 De cijfers van 2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers. De nieuwe cijfers over 2019 verschijnen in de eerste helft van 2021.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83712NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83712NED

Verkeersintensiteiten op rijkswegen naar regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83712NED

Verkeersintensiteiten op rijkswegen naar regio