Dataset

Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft de verkeersintensiteit van individuele rijkswegen buiten de bebouwde kom weer. De verkeersintensiteiten worden alle dagen van de week 24 uur per dag op vaste meetpunten elektronisch gemeten. De verkeersintensiteiten op weekdagen zijn uitgesplitst naar: landsdeel, provincie en Corop-gebieden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Maand- en jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 2011.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 december 2020 De cijfers van 2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers. De nieuwe cijfers over 2019 verschijnen in de eerste helft van 2021.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83712NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83712NED

Verkeersintensiteiten op rijkswegen naar regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83712NED

Verkeersintensiteiten op rijkswegen naar regio