Dataset

Verkeersintensiteit; rijkswegen, provinciale wegen, landsdelen, 2000-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft de ontwikkeling van het aantal gepasseerde motorvoertuigen op (alle) vaste telpunten uitgedrukt in een indexcijfer. De tabel geeft daarmee een overzicht van de ontwikkeling van de verkeersintensiteit op rijks- en provinciale wegen buiten de bebouwde kom. De indexcijfers van de verkeersintensiteit zijn verder uitgesplitst naar landsdeel en week- en werkdagen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De cijfers van 2000 tot en met 2010 zijn definitief. De gegevens over 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 september 2017 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81435ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81435ned

Verkeersindex, verkeersintensiteiten, rijkswegen, provinciale wegen, op werkdagen en weekdagen naar landsdeel

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81435ned

Verkeersindex, verkeersintensiteiten, rijkswegen, provinciale wegen, op werkdagen en weekdagen naar landsdeel