Dataset

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 02-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat informatie over sportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd (exclusief watersport- en professionele sportclubs). Van de clubs wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd in deze tabel. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende takken van sport: kracht- en vechtsport, individuele zaalsport, teamzaalsport, zwem- en duiksport, overige binnensport, atletiek, golf, hengelsport, paardensport, tennis, veldsport (exclusief voetbal), veldvoetbal, wielersport en overige buitensport.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020: Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70256NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70256NED

Sportclubs voor binnensport en buitensport, ledental, accommodatie, werkzame personen, vrijwilligers, baten, lasten, type sportclub

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70256NED

Sportclubs voor binnensport en buitensport, ledental, accommodatie, werkzame personen, vrijwilligers, baten, lasten, type sportclub