Dataset

Ruimtelijke beperkingen Schiphol

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Bijgewerkt 05-04-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Vanuit het rijks- en provinciaal beleid is voor bepaalde vaste gebiedsafbakeningen ("contouren") aangegeven welke ruimtelijke functies wel/niet zijn toegestaan. De contouren zijn vastgelegd in het Luchthavenindelingbesluit (LIB, 2014 en in de gewijzigde Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van Noord-Holland (1 maart 2017). In het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) zijn de eisen voor het gebied nabij de luchthaven opgenomen. Het 20 Ke bevat een groter gebied. De meest bepalende contouren zijn: - Het LIB-4 beperkingengebied voor nieuwbouw van woningen vanwege geluid. In deze zone zijn geen woningen, woonwagens, gebouwen met een onderwijsfunctie of gebouwen met een gezondheidszorgfunctie toegestaan, behoudens bestaand gebruik ('van bestaand gebruik is sprake indien op 20 februari 2003 op de desbetreffende plaats een gebouw rechtmatig aanwezig is en overeenkomstig duit de nota ruimte e bestemming wordt gebruikt, of voor 20 februari 2003 een bouwvergunning is verleend...') - De 20 Ke verstedelijkingscontour uit de PRV. Hierbinnen is woningbouw voor zover de locatie in bestaand stedelijk gebied valt en een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van luchtvaartgeluid. ### Meer informatie - http://wetten.overheid.nl/BWBR0014329/2015-11-04 - https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Structuurvisie_en_PRV #### Verrijking Rond Schiphol gelden beperkingen t.a.v. woningbouw. De opgenomen gegevens hebben een signaleringsfunctie.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

http://www.lib-schiphol.nl/

TAR XZ CC-BY (4.0)

unknown

Shape bestand van LIB-4 (gronden beperking)

SHAPE CC-BY (4.0)

unknown