Dataset

Financiële verantwoording: Staat van baten en lasten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 20-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Hier vindt u de staat van baten en lasten afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/02-staat-van-baten-en-lasten

Contactinformatie
Naam: Informatieproducten
E-mail: informatieproducten@duo.nl

Downloaden

02-staat-van-baten-en-lasten; Staat van baten en lasten

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Een staat van baten en lasten is een overzicht van opbrengsten (inkomsten) en kosten (uitgaven) over het afgelopen boekjaar, ook wel de exploitatierekening genoemd.

Preview